جشن سپندارمذگان در چه روزی است؟

تاریخ روز سپندارمذگان یا عشق ایرانی

جشن سپندارمذگان در روز پنجم اسفندماه برگزار می‌شود. تاریخ 29 بهمنماه اشتباه است، زیرا همانطور که از نامش برمی‌آید، این جشن متعلق به اسفندماه است.

اطلاعات بیشتر در اینجا ...

هدیه روز عشق - سپندارمذگان

سپندارمذگان چه تاریخی دارد؟

زمان انتشار «تاریخ روز سپندارمذگان»

 • روز عشق ایرانی چه روزی است؟
 • سپندارمذگان
 • جشن سپندارمذگان
 • تاریخ روز سپندارمذگان
 • زمان برگزاری سپندارمذگان
 • جشن اسفندگان
 • جشن سپندارمدگان
 • اسفندگان
 • تاریخ دقیق روز اسفندگان
 • پنجم اسفند
 • 5 اسفند
 • ماه اسفند
 • تاریخ جشن سپندارمذگان
 • تاریخ عشق ایرانی
 • روز عشق ایرانی
 • زمان برگزاری عشق ایرانی
 • 29 بهمن

تاریخچه هدیه دادن

هدیه روز سپندارمذگان (ولنتاین ایرانی)

نکات روانشناختی هدیه دادن

کادوی مخصوص روز ولنتاین

PDF: سپندارمذگان و ولنتاین

تاریخ ارسال:
تاریخ ویرایش: